Zirgu staļļa jaunbūve Jaunmārupē

Laika periods: 11.2016-05.2017
Objekts: Zirgu stallis ar ofisa telpām
Apbūves laukums: 582m2
Telpu platība: 394m2
Pasūtītājs: Juridiska persona