Ulmaņa laiku ēkas dzīvokļa renovācija Rīgā, Barona ielā

Laika periods: 07.2015-09.2015
Objekts: Dzīvokļa renovācija
Apbūves laukums: –
Telpu platība: 142m2
Pasūtītājs: Privātpersona