Gaujas nacionālā dabas parka infrastruktūras izveide un atjaunošana Eiropas kohēzijas fonda ietvaros

Laika periods: 08.2013-01.2014
Objekts: Gaujas nacionālā dabas parka infrastruktūras izbūve
Apbūves laukums: kopējais taku garums vairāk kā 5km (tiltiņi, laipas, pakāpieni, grants celiņi, mulčas celiņi)
Telpu platība
: –
Pasūtītājs
: Juridiska persona