SIA “Pindstrup Latvia” ofisa telpu renovācija

Laika periods: 09.2016-12.2016
Objekts: Biroja telpu renovācija
Apbūves laukums: –
Telpu platība: 362m2
Pasūtītājs: Juridiska persona