Privātmājas, saimniecības ēkas, garāžas un pirts fasādes siltināšanas darbi Elejā

Laika periods: 04.2016-07.2016
Objekts: Ēku fasādes siltināšana
Apbūves laukums: –
Telpu platība: kopējais fasādes laukums 630m2
Pasūtītājs: Zemnieku saimniecība