Graudu kaltes ar pieņemšanas transportieri un tīrītāju izbūve

Laika periods: 05.2015-07.2015
Objekts: Graudu kaltes izbūve
Apbūves laukums: 186m2
Telpu platība: –
Pasūtītājs: Juridiska persona