Ķemeru nacionālā dabas parka infrastruktūras izveide un atjaunošana Eiropas kohēzijas fonda ietvaros

Laika periods: 05.2015-11.2015
Objekts: Ķemeru nacionālā dabas parka infrastruktūras izbūve, kopējais taku garums vairāk kā 10km (tiltiņi, laipas, kāpnes, grants celiņi, stāvlaukumi). Dažādu arhitektonisko formu izbūve.
Apbūves laukums: <5000m2
Telpu platība: –
Pasūtītājs: Juridiska persona